Chuyên mục: KỸ THUẬT MĂNG TÂY

  • Kỹ thuật trồng măng tây xanh

    1. Chuẩn bị đất trồng măng tây Măng tây sinh trưởng mạnh trên đất trồng tơi xốp giàu dinh dưỡng, pH 6,5-7,5. Bộ rễ măng tây ăn sâu đến 2m vì vậy, chiều dày tầng canh tác phải trên 1,5m. Đất trồng măng tây cũng phải có mực nước ngầm thấp trên 1,5m. Đất phải